Contact

ELJ-automotive

Aplicația de monitorizare oferă o privire de ansamblu asupra activității utilajelor, în întreprinderea ELJ Automotive.
Aplicația de management al operațiunilor specifice ELJ deține funcționalități avansate de management și monitorizare a activității de producție, alături de un flux eficient al sarcinilor de lucru, care determină reducerea timpului de planificare, analiză și gestionare a situațiilor specifice.
Aplicația integrează modulele de planificare, raportare și modulul de trimitere automată a notificărilor și reminder-elor, în funcție de evenimentele programate de către utilizatori, în aplicație.

Modulul de planificare permite definirea lucrătorilor și a programului de lucru, pe schimburi și ture, alături de planificarea producției pe zile și pe utilaje.
Modulul de notificare permite semnalarea defectelor utilajelor prin aplicație, pe tabletă, constatarea defecțiunilor și marcarea repornirii utilajului și totodată, trimite notificări reparatorii, prin sms către utilizatori, atunci când sunt semnalate defecțiuni ale utilajelor.
Modulul de raportare permite definirea și accesarea unor rapoarte și statistici detaliate cu privire la activitatea utilajelor și a lucrătorilor, în funcție de programul de lucru cât și în funcție de planificarea pe zile și utilaje a producției.