Contact

expert-exec-full

Aplicația Expert Executor este un instrument util pentru o optimă gestionare (generare și organizare) a documentelor din cadrul activității de executare silită.
Procesul de management al întregii activități de executare silită presupune o evidență riguroasă a dosarelor aflate în lucru. Aplicația gestionează eficient toate informațiile asociate clienților, pentru fiecare utilizator (fiecare executor judecătoresc care deține un cont în aplicație).
Totodată, soluția de management al datelor ce țin de executarea silită permite generarea rapidă a tuturor documentelor necesare în dosarul de executare. Modulul de șabloane documente reduce timpul destinat realizării actelor și a facturilor aferente unui dosar judecătoresc, iar sistemul de calcul propriu al ratei dobânzii și penalităților eficientizează procesul de lucru și permite executorilor soluționarea rapidă a cazurilor pe rol.

Beneficiile financiare și operaționale oferite de aplicația de management al procesului de executare silită:

  • este o aplicație accesibilă oriunde există o conexiune la internet, direct pe desktop, laptop sau orice dispozitiv mobil (telefon, tabletă)
  • permite siguranța datelor
  • permite managementul intuitiv al documentelor
  • deține facilități pentru lucrul cu instituțiile bancare
  • permite gestionarea eficientă a dosarelor (organizare, accesare, definire)
  • trimite notificări, adrese sau scrisori de înștiințare
  • permite calcul automat al dobânzilor și al penalitaților
  • deține sistem propriu de facturare